Bazy danych GESUT, BDOT500

Szczegółowy opis sprawy:
Udostępnienie zbiorów baz danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu lub pobierz i wydrukuj wniosek ze strony BIP.  Możesz również przesłać zamówienie drogą elektroniczną (e-mail lub ePUAP), faksem lub pocztą. Oryginał wniosku może być dostarczony w postaci: analogowej, dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym, dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym (eGo) poprzez platformę ePUAP.
Wypełniając wniosek wskaż typ zbioru danych i zakres danych, o które wnioskujesz oraz podaj czytelne dane wnioskodawcy. W przypadku wniosków przesłanych jako skan dokumentu lub faks, przed odbiorem materiałów zasobu/dokumentów należy dostarczyć oryginał wniosku.
Dokonaj opłat w sposób ustalony przy składaniu wniosku.
Z dowodem wniesionej opłaty udaj się po odbiór materiałów do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych materiałów: wykaz materiałów zasobu

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie zbiorów baz danych:
Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT - łącznie Formularz P i Formularz P5
Baza danych obiektów topograficznych, o której mowa w art.4 ust.1b ustawy BDOT500 - łącznie Formularz P i Formularz P7

Miejsce złożenia wniosku i odbioru materiałów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul.T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Pokój 329 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 

Opłaty:
Tabela opłat
Ostateczna wysokość opłaty  określana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Przy odbiorze należy okazać potwierdzenie wniesionej opłaty. 
Opłaty należy dokonać w kasie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:30 (przerwa 11:00 - 11:20) lub przelewem. 

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (Getin Noble Bank S.A.)
Przy dokonywaniu przelewu niezbędne jest podanie numeru kancelaryjnego wniosku (przykładowo TN.41.1.2014 )

Termin realizacji:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Obsługi Baz Danych
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 712-34-27
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372-35-97
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
Fax: 71 372-43-47

Podstawa prawna:
Art. 4, 40a - 40j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.520)
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 267 ze zm.)
 

 

Wytworzył:
Maciej Tobjasz
(2014-11-28)
Udostępnił:
Marzanna Wysocka
(2014-11-28 09:51:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2020-03-18 14:30:29)