Formaty plików do uzgodnienia

 • plik pdf - Formaty plików do uzgodnienia Formaty plików do uzgodnienia
  (154.37 KB)
  Wykaz formatów plików danych generowanych z roboczej bazy danych i będących przedmiotem uzgodnień o których mowa w § 71 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263 poz. 1572)
  Wytworzył:
  Maciej Tobjasz
  (2018-07-17)
  Udostępnił:
  Dominik Cichoń
  (2018-07-17 14:58:00)
  Ostatnio zmodyfikował:
  Dominik Cichoń
  (2018-07-17 14:59:53)