Godziny obsługi Klientów

W siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu:

 

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

8:00  -  15:00

Uwaga! Kasa 7: 45 – 14:30 (przerwa 11:00-11:20)

(Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 

Poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

24 GODZINY NA DOBĘ

Informacja o usłudze
Zaloguj na ePUAP