Nazwa Typ Data Operacja
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA w Dziale Finansowo-Księgowym plik 2024-07-01 11:35:45 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 8/2024 Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze SPECJALISTA w Dziale Finansowo- Księgowym plik 2024-06-24 10:23:39 UTWORZENIE
Dyrektor Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze SPECJALISTA w Dziale Finansowo-Księgowym plik 2024-06-11 08:55:17 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu plik 2024-06-03 13:40:55 UTWORZENIE
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dokument HTML 2024-06-03 11:46:10 MODYFIKACJA
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym element menu 2024-06-03 11:46:10 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do stosowania na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II", procedur określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu plik 2024-05-28 13:29:36 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do stosowania na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II", procedur określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu plik 2024-05-28 13:28:51 MODYFIKACJA
Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do stosowania na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych EGiB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II", procedur określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu plik 2024-05-28 13:26:42 UTWORZENIE
Zarządzenie Nr 5/2024 Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia do stosowania na potrzeby realizacji Projektu pn.: "Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II", procedur określonych w dokumentach regulujących funkcjonowanie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu plik 2024-05-28 13:24:03 UTWORZENIE
Formularz reklamacyjny element menu 2024-05-17 08:09:40 MODYFIKACJA
Regulamin usługi przekazu pieniężnego realizowanej za pośrednictwem wpłatomatu element menu 2024-05-17 08:09:06 MODYFIKACJA
Regulamin wpłatomatu element menu 2024-05-17 08:07:17 MODYFIKACJA
Regulamin wpłatomatu element menu 2024-05-16 15:10:38 MODYFIKACJA
Formularz reklamacyjny element menu 2024-05-16 15:03:21 UTWORZENIE