Nazwa Typ Data Operacja
Mapa do celów opiniodawczych (kopia mapy zasadniczej) dokument HTML 2024-01-24 09:54:23 MODYFIKACJA
Mapa do celów opiniodawczych (kopia mapy zasadniczej) element menu 2024-01-24 09:54:23 MODYFIKACJA
Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków dokument HTML 2024-01-22 08:33:38 MODYFIKACJA
Zbiory bazy danych EGiB element menu 2024-01-22 08:33:38 MODYFIKACJA
Nadanie uprawnień do korzystania z Portalu Rzeczoznawcy dokument HTML 2024-01-16 15:22:38 MODYFIKACJA
Nadanie uprawnień do korzystania z Portalu rzeczoznawcy element menu 2024-01-16 15:22:38 MODYFIKACJA
Nadanie uprawnień do korzystania z Portalu Geodety dokument HTML 2024-01-16 15:22:00 MODYFIKACJA
Nadanie uprawnień do korzystania z Portalu geodety element menu 2024-01-16 15:22:00 MODYFIKACJA
Inne materiały zasobu dokument HTML 2024-01-16 15:21:35 MODYFIKACJA
Inne materiały zasobu element menu 2024-01-16 15:21:35 MODYFIKACJA
Mapa glebowo-rolnicza dokument HTML 2024-01-16 15:21:23 MODYFIKACJA
Mapa glebowo-rolnicza element menu 2024-01-16 15:21:23 MODYFIKACJA
Kopia dokumentu z operatu technicznego (geodezyjnego) dokument HTML 2024-01-16 15:21:11 MODYFIKACJA
Kopia dokumentu z operatu technicznego (geodezyjnego) element menu 2024-01-16 15:21:11 MODYFIKACJA
Kopia dokumentu z operatu ewidencyjnego dokument HTML 2024-01-16 15:20:53 MODYFIKACJA