Nazwa Typ Data Operacja
Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do baz y danych EGIB, w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II element menu 2024-04-18 12:00:13 UTWORZENIE
Modernizacja i rozbudowa systemów dziedzinowych oraz e - usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w ramach projektu Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG II element menu 2024-04-18 11:57:57 UTWORZENIE
PEUG II element menu 2024-04-18 11:55:19 UTWORZENIE
Rozwój elektronicznych usług publicznych (ZIT WrOF) element menu 2024-04-18 11:47:24 MODYFIKACJA
Co mogę zamówić? element menu 2024-04-18 11:34:44 MODYFIKACJA
Materiały Zasobu plik 2024-04-18 11:33:08 UTWORZENIE
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r. plik 2024-03-22 09:21:39 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r. plik 2024-03-22 09:21:01 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r. plik 2024-03-22 09:20:19 UTWORZENIE
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023r. plik 2024-03-22 09:19:40 UTWORZENIE
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 plik 2024-02-28 12:49:43 UTWORZENIE
Pogrzeb element menu 2024-02-28 11:39:07 MODYFIKACJA
Informacja o pogrzebie dokument HTML 2024-02-28 11:38:03 UTWORZENIE
Pogrzeb element menu 2024-02-28 11:38:03 MODYFIKACJA
Informacja o pogrzebie plik 2024-02-28 11:34:51 UTWORZENIE