Nazwa Typ Data Operacja
Kopia wykazu zmian danych ewidencyjnych element menu 2024-02-21 10:52:33 MODYFIKACJA
Informacja o numerze księgi wieczystej element menu 2024-02-21 10:47:44 MODYFIKACJA
Kopia dokumentu z operatu technicznego (geodezyjnego) dokument HTML 2024-02-21 10:46:46 MODYFIKACJA
Kopia dokumentu z operatu technicznego (geodezyjnego) element menu 2024-02-21 10:46:46 MODYFIKACJA
Formularz P+P7 2023 -PRZYKŁAD na WZDE plik 2024-02-21 10:43:43 UTWORZENIE
Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków dokument HTML 2024-02-21 10:40:34 MODYFIKACJA
Zbiory bazy danych EGiB element menu 2024-02-21 10:40:34 MODYFIKACJA
Formularz P+P2 2024 - PRZYKŁAD plik 2024-02-21 10:36:28 UTWORZENIE
Rejestr cen nieruchomości dokument HTML 2024-02-21 10:34:50 MODYFIKACJA
Rejestr cen nieruchomości element menu 2024-02-21 10:34:50 MODYFIKACJA
Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB dokument HTML 2024-02-21 10:33:23 MODYFIKACJA
Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, wykazy) element menu 2024-02-21 10:33:23 MODYFIKACJA
Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB dokument HTML 2024-02-21 10:33:10 MODYFIKACJA
Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB (rejestry, kartoteki, wykazy) element menu 2024-02-21 10:33:10 MODYFIKACJA
Formularz P+P6 2024 - PRZYKŁAD plik 2024-02-21 10:32:51 UTWORZENIE