Mapa do celów projektowych

Szczegółowy opis sprawy:
Pozyskanie mapy do celów projektowych m.in. do sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Uwagi:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu nie realizuje zamówień na mapy do celów projektowych.
Mapy takie opracowują jednostki wykonawstwa geodezyjnego tj. podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Mapa do celów projektowych to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz, z uwzględnieniem art. 12c ust. 1 pkt 1, klauzulę urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a ust. 1, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Podstawa prawna:
Art. 2,  11-13  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

 

 

Wytworzył:
Maciej Tobjasz
(2020-08-07)
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2014-05-23 12:43:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Tobjasz Maciej
(2021-08-04 08:49:03)