Mapa do celów opiniodawczych (kopia mapy zasadniczej)

Szczegółowy opis sprawy:
Udostępnienie kopii mapy zasadniczej z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:

1. Złożenie wniosku
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 319) i na miejscu wypełnij właściwy formularz lub pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pobrany z naszej strony BIP i prześlij go pocztą tradycyjną.
Wypełniony wniosek możesz przesłać również jako dokument elektroniczny po złożeniu na nim podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowe dowody) lub podpisu profilu zaufanego (eGo) poprzez e-mail lub ePUAP. Pamiętaj, że wysyłając wniosek drogą elektroniczną wymagany jest podpis elektroniczny. 
Możesz również skorzystać z naszego Portalu Interesanta, w którym po zalogowaniu profilem zaufanym (eGO) możesz złożyć wniosek w postaci dokumentu elektronicznego.

2. Naliczenie opłaty i opłata
Na podstawie złożonego wniosku zostanie naliczona opłata, a następnie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Jeżeli wniosek został złożony poprzez e-mail, ePUAP lub Portal Interesanta - DOO wyślemy zwrotnie na podany we wniosku adres e-mail lub wystawimy w Portalu Interesanta.
Dokonaj opłat w sposób ustalony przy składaniu wniosku (we wpłatomacie - gotówką, kartą płatniczą lub Blikiem) lub przelewem.
Zaksięgowanie przez nas wpłaty rozpoczyna proces przygotowania materiałów. Nie ma potrzeby przesyłania do nas potwierdzenia opłaty.

3. Odbiór materiałów
Sposób odbioru jest określany we wniosku - można wybrać odbiór osobisty, wysyłkę pocztą za dodatkową opłatą lub wysyłkę dokumentów w postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia opłaty przelewem i zadeklarowania w złożonym wniosku przesyłki - oczekuj przesyłki z zamówionymi materiałami. 

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych materiałów: Wykaz materiałów zasobu

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci kopii mapy zasadniczej (łącznie Formularz P i P1)

Miejsce złożenia wniosku i odbioru materiałów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Pokój 319 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 

Opłaty:
Opłata pobierana jest przed udostępnieniem materiałów zasobu, a jej ostateczna wysokość jest określana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
Opłaty należy dokonać we wpłatomacie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 318) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub przelewem.

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (VeloBank S.A.)

Tytuł przelewu: numer Dokumentu Obliczenia Opłaty

W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać - obok numeru DOO - również dane Wnioskodawcy.

Wpłaty z nieprawidłowym tytułem przelewu będą zwracane na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Termin realizacji:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Obsługi Baz Danych
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 345-99-25
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372-35-97
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
Fax: 71 372-43-47

Podstawa prawna:
Art. 40a - 40j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

Wytworzył:
Maciej Tobjasz
(2014-06-02)
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2014-06-02 14:03:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichoń Dominik
(2024-01-24 09:54:23)