Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Szczegółowy opis sprawy:
Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu i na miejscu wypełnij właściwy formularz lub pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pobrany z naszej strony BIP i prześlij go pocztą tradycyjną.
Wypełniony formularz zgłoszenia możesz przesłać również jako dokument elektroniczny po złożeniu na nim podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowe dowody) lub podpisu profilu zaufanego (eGo) poprzez e-mail lub ePUAP. Pamiętaj, że wysyłając wniosek drogą elektroniczną wymagany jest podpis elektroniczny. 
Możesz również skorzystać z naszego Portalu Interesanta, w którym po zalogowaniu profilem zaufanym (eGO) możesz złożyć wniosek w postaci dokumentu elektronicznego.

Wypełniając formularz zgłoszenia wskaż precyzyjnie miejscowość i numer posiadanej działki ewidencyjnej (jeśli posiadasz kilka działek, wystarczy wymienić jedną z nich) oraz czytelne dane zgłaszającego wraz z czytelnym podpisem.

Przykładowo wypełniony wniosek o zmianę informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków

Wymagane dokumenty:
Wniosek  Wniosek o zmianę informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków
Dowód osobisty
W razie potrzeby pełnomocnictwo od właściciela/władającego 
Dokument potwierdzający zgłaszaną zmianę (np. zaświadczenie o zameldowaniu , akt małżeństwa)

Miejsce złożenia wniosku i odbioru materiałów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Pokój 318 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30

Opłaty:
Rejestracja zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków jest wykonywana nieodpłatnie.

Termin realizacji:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
Kontakt telefoniczny – obsługa rejestracji zgłoszenia: 71 712 34 19
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372 38 48
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
e-Usługi - Portal Interesanta
Faks: 71 372 43 47

Podstawa prawna:
Art. 40a - 40j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Wytworzył:
Maciej Tobjasz, Paulina Michalczyk, Magdalena Zawadzka
(2014-06-26)
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2014-06-26 14:57:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2024-02-21 10:58:39)