Nadanie uprawnień do korzystania z Portalu Rzeczoznawcy

Szczegółowy opis sprawy: 
Umożliwienie rzeczoznawcom majątkowym wglądu do zbiorów aktów notarialnych stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków oraz zbiorów danych rejestru cen i wartości nieruchomości poprzez portal systemu teleinformatycznego PZGiK (Portal  Rzeczoznawcy)

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z portalu systemu PZGiK
  • Umowa na korzystanie z Portalu Rzeczoznawcy

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu lub pobierz i wydrukuj wniosek ze strony BIP:

Wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z portalu systemu PZGiK

Miejsce złożenia wniosku:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131; 50-440 Wrocław
Pokój 316 (sekretariat) - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30,
lub adres e-mail: pzk@kataster.wroc.pl
lub ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP

Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku, na podany adres e-mail  otrzymasz Umowę na korzystanie z Portalu Rzeczoznawcy. Wydrukuj umowę w 2 egzemplarzach, wypełnij ją, podpisz, a następnie złóż w Powiatowym Zakładzie Katastralnym we Wrocławiu. Umowę możesz też złożyć w postaci dokumentu elektronicznego tj. podpisaną podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (nowe dowody) lub podpisem profilu zaufanego (eGo), poprzez e-mail lub ePUAP.

Miejsce i sposób złożenia umowy:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131; 50-440 Wrocław
Pokój 316 (sekretariat) - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 - osobiście lub pocztą tradycyjną 
lub ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP 

Szczegółowa instrukcja korzystania z Portalu Rzeczoznawcy:
Instrukcja

Opłaty:
Założenie konta w Portalu jest bezpłatne.

Opłata pobierana jest przed udostępnieniem materiałów zasobu, a jej ostateczna wysokość jest określana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
Opłaty należy dokonać we wpłatomacie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 318) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub przelewem.

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (VeloBank S.A.)

Tytuł przelewu: numer Dokumentu Obliczenia Opłaty

W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać - obok numeru DOO - również dane Wnioskodawcy.

Wpłaty z nieprawidłowym tytułem przelewu będą zwracane na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Termin realizacji:
Dostęp do Portalu Rzeczoznawcy przydzielany jest niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej umowy.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej (TS)
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 345-99-17
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 712-34-34
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
Fax: 71 372-43-47

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 

Wytworzył:
Renata Krasel
(2018-07-13)
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2018-07-13 12:20:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichoń Dominik
(2024-01-16 15:22:38)