Dane kontaktowe

   

 

 
      Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
 
      ul. Tadeusza Kościuszki 131
 
      50-440 Wrocław
       
    tel. 71 372 40 08 Sekretariat
    fax 71 372 43 47  
    e-mail: pzk@kataster.wroc.pl
    ePUAP: /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
    e-Doręczenia:  AE:PL-97005-57790-CESGT-17
    www: kataster.wroc.pl
       
    tel. 71 372 36 05, 71 312 34 19 Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
    tel. 71 372 43 3971 712 34 95 Dział Weryfikacji Materiałów Zasobu
    tel. 71 345 99 03, 71 712 34 42 Pracownia Obsługi Materiałów Zasobu
    tel. 71 372 35 97 Pracownia Obsługi Baz Danych
    tel. 71 345 99 49 Pracownia Obsługi Baz Danych - projekty na narady koordynacyjne
    tel. 71 345 99 17 Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej - Administrator systemu wroSIP
    tel. 71 345 99 34 Dział Informatyki
    tel. 71 345 99 20 Dział Finansowo-Księgowy
   

 

 
 

      Dane do faktur / umów

Nabywca: Powiat Wrocławski 
ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
NIP: 8971647961
   

 

Odbiorca: Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
   
 
 
 

      Rachunek bankowy

57 1560 0013 2139 3853 1000 0002
VeloBank S.A.
   

 

 
 

      Dane rejestrowe

NIP: 8971729038 (do celów pracowniczych)
REGON: 020530640

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2010-06-22 13:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Tobjasz Maciej
(2024-01-03 14:00:43)