Pracownia Obsługi Materiałów Zasobu

Do zadań Pracowni Obsługi Materiałów Zasobu należy w szczególności: 

 

 1.  przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych,
 2.  koordynacja realizacji robót dotyczących tego samego obszaru zgłoszonych przez różnych wykonawców prac geodezyjnych,
 3.  udzielanie informacji o posiadanym zasobie, sposobach jego wykorzystania i  udostępniania,
 4.  udostępnianie danych i informacji z zasobu na podstawie: zgłoszeń robót geodezyjnych lub kartograficznych, zamówień składanych przez wykonawców robót celem wydania dokumentów dla robót nie podlegających zgłoszeniu,            zamówień na kopie mapy i inne informacje z zasobu organom administracji publicznej oraz innym jednostkom i osobom oraz naliczanie opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5.  bieżąca kontrola włączanych do zasobu materiałów z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych.
 6.  ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu,
 7.  modernizacja i aktualizacja bieżąca zasobu, w tym bieżąca aktualizacja dokumentów ilustrujących zasób, jak: map przeglądowych i skorowidzów map,ksiąg ewidencyjnych, kartotek dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, szkiców przeglądowych i wykazów zawartości zbioru, bazy danych współrzędnych punktów osnów poziomych i pionowych oraz bazy danych współrzędnych punktów granicznych.
 8. zakładanie i prowadzenie bazy granic administracyjnych,
 9. bieżące prowadzenie zestawienia dokumentów zasobu bazowego i użytkowego przeznaczonego do wyłączenia, 
 10. niszczenie /brakowanie/ wyłączonych z zasobu dokumentów na podstawie zezwolenia Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
 11. tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego,
 12. informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz jego techniczna obsługa 

       e-mail:    tz@kataster.wroc.pl

telefon:   71 345 99 03

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2010-06-23 14:01:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichoń Dominik
(2023-04-04 11:55:57)