Dział Weryfikacji Materiałów Zasobu

Dział Weryfikacji Materiałów Zasobu realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. weryfikacji zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazanych do zasobu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi pomiarów, opracowywania wyników tych pomiarów oraz kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac;
  2. oceny stanu zasobu oraz wnioskowania w sprawie jego modernizacji;
  3. analizy materiałów zasobu celem rozpatrzenia skarg i wniosków;
  4. kontroli doraźnych oraz postępowań wyjaśniających przeprowadzanych na polecenie Dyrektora;
  5. naliczania i wystawiania dokumentów obliczenia opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. opracowania warunków technicznych do projektów i wdrożeń, w tym w ramach zamówień publicznych, oraz współuczestnictwa w komisyjnych odbiorach prac;
  7. tworzenia zbiorczych zestawień statystycznych dotyczących zasobu na podstawie informacji przekazywanych przez inne komórki organizacyjne.

e-mail :  to@kataster.wroc.pl

telefon:  71 372 43 39

              71 372 43 44

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2010-06-23 14:58:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichoń Dominik
(2023-04-04 11:55:54)