TELEFONY DO PRACOWNI PZK

tel. 71 372 40 08 - Sekretariat

 

tel. 71 372 36 05, 71 372 42 19 - Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków -informacje dotyczące działek, wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej  

tel. 71 372 43 39,  71 372 43 44 - Dział Weryfikacji Materiałów Zasobu - weryfikacja zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do pzgik

tel. 71 345 99 03 - Pracownia Obsługi Materiałów Zasobu - obsługa wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych

tel. 71 372 35 97Pracownia Obsługi Baz Danych - udostępnianie baz danych i mapy zasadniczej

 

tel. 71 345 99 17 - Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej - Administrator systemu wroSIP

 

tel. 71 345 99 34 - Dział Informatyki - informatyk, administrator sieci

 

tel. 71 345 99 20 - Dział Finansowo - Księgowy

tel. 71 345 99 49 -  Pracownia Obsługi Baz Danych w zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnianych na naradach koordynacyjnych

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2010-06-23 12:13:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2023-03-31 09:05:54)