☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)

Niedziela 02.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie uprawnień do korzystania z Portalu Komornika

Szczegółowy opis sprawy:
Umożliwienie komornikom sądowym wglądu do danych z bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez portal systemu teleinformatycznego PZGiK (Portal Komornika)

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu lub pobierz i wydrukuj Wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z portalu systemu PZGiK.
Po wypełnieniu dostarcz wniosek, wraz z poświadczoną za zgodność kopią decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego (załącznik do wniosku), do Sekretariatu Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. 
Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku z załącznikiem, osobiście lub na wskazany adres poczty elektronicznej, przekazana zostanie umowa, którą należy podpisać i dostarczyć w 2 egzemplarzach do Sekretariatu Powiatowego Zakładu Katastralnego we  Wrocławiu.
Po złożeniu podpisanej umowy otrzymasz login i hasło dostępu do Portalu Komornika.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych materiałów: Wykaz materiałów zasobu.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z portalu systemu PZGiK
Poświadczona za zgodność kopia decyzji Ministra Sprawiedliwości o powołaniu na stanowisko komornika sądowego.
Umowa zawarta pomiędzy Starostą Powiatu Wrocławskiego reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu a Komornikiem Sądowym.

Miejsce złożenia wniosku i umowy:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131; 50-440 Wrocław
Pokój 316 (Sekretariat) - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30

Szczegółowa instrukcja korzystania z Portalu Komornika:
Instrukcja 

Opłaty:
Wgląd w celu realizacji zadań publicznych udostępniany jest nieodpłatnie.

Termin realizacji:
Dostęp do Portalu Komornika przydzielany jest niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej umowy.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej (TS)
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71-345-99-17
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71-712-34-34
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
Fax: 71 372-43-47

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Wytworzył:
Renata Krasel
(2014-06-26)
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2014-06-26 13:54:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2023-01-20 13:06:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 131023