☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 05.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pełnomocnictwo

Szczegółowy opis sprawy:
Zgodnie z art. 33 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.) pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Złożenie oryginału dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczonego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.).

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty w wysokości 17,00 zł .

Zwolnienie z opłaty skarbowej obejmuje m.in.: pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu oraz jednostki budżetowe.
Szczegółowa informacja dot. zwolnienia z opłaty skarbowej zawarta jest w ustawie o opłacie skarbowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką (m.in. w kasie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - parter) lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Wrocław – dane rachunku PKO Bank Polski S.A. Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

Wytworzył:
Udostępnił:
Cichoń Dominik
(2019-09-17 13:20:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Tobjasz Maciej
(2020-08-05 12:00:29)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 874