Przedmiot działalności

 

 

        Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
        ul. Tadeusza Kościuszki 131
        50-440 Wrocław
     
 

Przedmiotem działalności Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu jest :

1)  realizacja zadań starosty – organu administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu - powiatowej bazy GESUT,

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych:

- rejestru cen nieruchomości,

- szczegółowych osnów geodezyjnych,

- obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000,

c)  tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych - map ewidencyjnych i map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000 i 1:5000,

d) prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;

2)     realizacja zadań administratora systemu wroSIP zgodnie z § 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie wspólnej budowy Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP z dnia 3 listopada 2004 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2010-06-22 12:47:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Tobjasz Maciej
(2024-01-03 13:52:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki