☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)
Herb Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków

Szczegółowy opis sprawy:
Udostępnienie zbioru danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Zbiór danych wydawany jest wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie SWDE lub GML.

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu lub pobierz i wydrukuj wniosek ze strony BIP. Możesz również przesłać wypełniony wniosek drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP, Portal Interesanta), faksem lub pocztą. Oryginał wniosku może być dostarczony w postaci: analogowej, dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym, dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym (eGo) poprzez platformę ePUAP, za pośrednictwem e-Usługi - Portal Interesanta.
Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie dane identyfikujące przedmiot zamówienia (np. miejscowość i numer działki ewidencyjnej, identyfikatory punktów granicznych, zakres graficzny itp.) oraz czytelne dane zamawiającego. W przypadku wniosków przesłanych jako skan dokumentu lub faks, przed odbiorem materiałów zasobu/dokumentów należy dostarczyć oryginał wniosku. 
Dokonaj opłat w sposób ustalony przy składaniu wniosku.

Sposób odbioru jest określany przy składaniu wniosku (można wybrać odbiór osobisty, wysyłkę drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub wysyłkę pocztą na wskazany adres, za dodatkową opłatą). Jeśli odbierasz dokument osobiście, udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dowodem wniesionej opłaty i dowodem osobistym.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych materiałów: wykaz materiałów zasobu

Przykładowo wypełniony wniosek:Formularz P i Formularz P1

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie zbioru danych bazy danych EGiB (łącznie Formularz P i P1) Formularz P i Formularz P1  
Dowód osobisty
W razie potrzeby pełnomocnictwo:
• od właściciela / władającego (jeśli osobą faktycznie załatwiającą sprawę nie jest właściciel/władający nieruchomością),
• od wnioskodawcy (jeśli dane wnioskodawcy mają być inne niż dane osoby faktycznie załatwiającej sprawę) 

Miejsce złożenia wniosku i odbioru materiałów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul.T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Pokój 318 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30

Opłaty:

Tabela opłat
Ostateczna wysokość opłaty  określana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Przy odbiorze należy okazać potwierdzenie wniesionej opłaty. 
Opłaty należy dokonać w kasie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:30 (przerwa 11:00 - 11:20) lub przelewem. 

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (Getin Noble Bank S.A.)
Przy dokonywaniu przelewu niezbędne jest podanie numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty;
W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać obok nru DOO również dane Wnioskodawcy.

Termin realizacji:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 712 34 19
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372 38 48
Pracownia Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 372 38 61
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 345 99 03
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
e-Usługi - Portal Interesanta
Faks: 71 372 43 47

Podstawa prawna:
Art. 40a - 40j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Wytworzył:
Maciej Tobjasz, Ryszard Podczaszyński, Barbara Sobotka
(2014-11-27)
Udostępnił:
Marzanna Wysocka
(2014-11-27 14:20:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2020-03-17 09:56:25)
 
 
ilość odwiedzin: 2524201

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X