☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)
Herb Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestrowanie umowy dzierżawy

Szczegółowy opis sprawy:

W ewidencji gruntów i budynków dokonuje się rejestracji umów dzierżawy:

  1. związanych z przekazaniem gospodarstwa rolnego w związku zaprzestaniem działalności rolniczej rolnika, któremu ma przysługiwać prawo do renty czy emerytury (zgłoszenia umowy do ewidencji dokonuje wójt gminy, w której sporządzono umowę), zgodnie przepisami art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

  2. związanych z przekazaniem w dzierżawę użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, zawartych na okres co najmniej 10 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu ma związek z zatwierdzonym planem rozwoju obszarów wiejskich rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z minimum 2 egzemplarzami umowy dzierżawy, z czytelnymi podpisami stron umowy na każdym egzemplarzu. Jeden egzemplarz umowy dzierżawy (oryginał) zostaje włączony do operatu ewidencyjnego. Drugi egzemplarz opatrzony odpowiednimi klauzulami jest przeznaczony dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Pozostałe egzemplarze są przeznaczone dla stron umowy.

Wymagane dokumenty:
Minimum 2 egzemplarze umowy dzierżawy przeznaczone dla Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Wniosek o rejestrację umowy dzierżawy.

Miejsce złożenia umowy dzierżawy:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Pokój 318 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 

Opłaty:
Rejestracja umowy dzierżawy w ewidencji gruntów i budynków jest wykonywana nieodpłatnie.

Termin realizacji:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
Kontakt telefoniczny – obsługa rejestracji umowy: 71 712 34 19
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372 38 48
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
Faks: 71 372 43 47

Podstawa prawna:

art. 20 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
§ 11 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
§ 21 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich,
art. 28 ust. 4 pkt 1, art. 38 pkt 1 oraz art. 117 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Wytworzył:
Maciej Tobjasz, Ryszard Podczaszyński, Barbara Sobotka
(2015-01-29)
Udostępnił:
Marzanna Wysocka
(2015-02-18 14:42:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2020-03-18 14:33:04)
 
 
ilość odwiedzin: 2524245

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X