☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)
Herb Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ortofotomapa i numeryczny model terenu

Szczegółowy opis sprawy:
Udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, ortofotomapy, numerycznego modelu rzeźby terenu i zbioru danych dotyczących fotopunktów

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu lub pobierz i wydrukuj wniosek ze strony BIP.  Możesz również przesłać zamówienie drogą elektroniczną (e-mail lub ePUAP), faksem lub pocztą. Oryginał wniosku może być dostarczony w postaci: analogowej, dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem kwalifikowanym, dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym (eGo) poprzez platformę ePUAP.
Wypełniając wniosek wskaż typ i zakres materiałów zasobu, o które wnioskujesz oraz podaj czytelne dane wnioskodawcy. W przypadku wniosków przesłanych jako skan dokumentu lub faks, przed odbiorem materiałów zasobu/dokumentów należy dostarczyć oryginał wniosku.
Dokonaj opłat w sposób ustalony przy składaniu wniosku.
Z dowodem wniesionej opłaty udaj się po odbiór materiałów do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. W przypadku wniesienia opłaty przelewem i zadeklarowania w złożonym wniosku przesyłki pocztą, oczekuj przesyłki z zamówionymi materiałami.

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych materiałów: wykaz materiałów zasobu

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie materiałów zasobu - łącznie Formularz P i Formularz P8
 

Miejsce złożenia wniosku i odbioru materiałów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Pokój 119 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 

Opłaty:
Tabela opłat
Ostateczna wysokość opłaty  określana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty.
Przy odbiorze należy okazać potwierdzenie wniesionej opłaty. 
Opłaty należy dokonać w kasie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 14:30 (przerwa 11:00 - 11:20) lub przelewem.

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (Getin Noble Bank S.A.)
Przy dokonywaniu przelewu niezbędne jest podanie numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty;
W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać obok nru DOO również dane Wnioskodawcy

Termin realizacji:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:

Pracownia Obsługi Materiałów Zasobu
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 372-38-61
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 345-99-03
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
Fax: 71 372-43-47

Podstawa prawna:
Art. 4, 40a - 40j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520)
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 267 ze zm.)

Wytworzył:
Maciej Tobjasz
(2015-06-11)
Udostępnił:
Marzanna Wysocka
(2015-06-11 15:12:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2020-03-18 14:33:38)
 
 
ilość odwiedzin: 2524036

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X