Nadanie uprawnień do korzystania z Portalu Projektanta

Szczegółowy opis sprawy:
Umożliwienie projektantom złożenia wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu poprzez portal systemu teleinformatycznego PZGiK (Portal Projektanta).
Dane dostępowe do Portalu Projektanta umożliwiają również złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Portal Interesanta).

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka

Wymagane dokumenty:
Wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z portalu systemu PZGiK

Opis postępowania:
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu lub pobierz i wydrukuj wniosek ze strony BIP. 

W przypadku składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku przekazane zostaną dane dostępowe do Portalu.

Miejsce złożenia wniosku:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul. Tadeusza Kościuszki 131; 50-440 Wrocław
Pokój 316 (sekretariat) - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30,
lub adres e-mail: pzk@kataster.wroc.pl
lub Elektroniczna skrzynka podawcza na ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP

Szczegółowa instrukcja korzystania z Portalu Projektanta:
Instrukcja

Opłaty:
Założenie konta w Portalu jest bezpłatne.

Za koordynację usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu oraz za udostępnienie materiałów zasobu pobierana jest opłata, której ostateczna wysokość jest określana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO). Opłata pobierana jest przed przekazaniem projektu na naradę koordynacyjną lub przed udostępnieniem materiałów.

Opłaty należy dokonać w kasie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:00 (przerwa 11:00 - 11:20), przelewem lub poprzez płatność Paybynet.

Z płatności elektronicznych Paybynet mogą korzystać klienci banków wyszczególnionych na stronie internetowej https://www.paybynet.pl/dla-internauty/platnosci-internetowe/lista-bankow. Za dokonanie płatności pobierana jest prowizja, której wysokość prezentowana jest każdorazowo przed realizacją transakcji.

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (
VeloBank S.A.)

Tytuł przelewu: numer Dokumentu Obliczenia Opłaty

W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać - obok numeru DOO - również dane Wnioskodawcy.

Wpłaty z nieprawidłowym tytułem przelewu będą zwracane na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Termin realizacji:
Dostęp do Portalu Projektanta przydzielany jest niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej (TS)
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 345-99-17
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 712-34-34
Adres poczty elektronicznej: wrosip@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
Fax: 71 372-43-47

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wytworzył:
Monika Oleksy
(2022-03-03)
Udostępnił:
Cichoń Dominik
(2022-03-04 09:21:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karcz
(2023-06-12 13:40:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki