☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)
Herb Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DZIAŁ OGÓLNO - ADMINISTRACYJNY

Do  zakresu działania Działu Ogólno-Administracyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie kancelarii PZK - zapewnienie obsługi i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz wychodzącej,
 2. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 3. organizacja spotkań i posiedzeń służbowych,
 4. redagowanie projektów pism w zakresie spraw powierzonych przez Dyrektora,
 5. prenumeraty prasy codziennej i czasopism branżowych, ich archiwizacja i udostępnianie,
 6. obsługa centrali telefonicznej oraz urządzeń biurowych,
 7.  prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz  okresowe uzgadnianie stanu z działem KF,
 8. realizacji zapotrzebowania na pieczątki,
 9. koordynowanie praktyk i staży zawodowych, 
 10. kierowanie całością innych spraw Sekretariatu,

 

Do zadań Działu Ogólno-Administracyjnego z zakresu spraw kadrowych należy:

 

 1. prowadzenie akt i spraw osobowych i socjalnych pracowników,
 2. organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy pracowników samorządowych,
 3. prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
 4. kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,
 5. prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników (plan szkoleń).

    Do zadań Działu Ogólno-Administracyjnego z zakresu obsługi administracyjnej  i gospodarczej należy:

        

 1. współdziałanie z lekarzem (przychodnią) medycyny pracy sprawującym(-cą) opiekę zdrowotną nad pracownikami,
 2. prowadzenie archiwum zakładowego,
 3. zaopatrzenie w materiały niezbędne do wykonywania zadań statutowych jednostki,
 4. przygotowanie i prowadzenie dokumentacji przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. prowadzenie ewidencji w sprawach zamówień publicznych, w tym rejestrów zamówień publicznych, harmonogramu udzielania zamówień publicznych i rejestru zawartych umów,
 6. prowadzenie ewidencji umów zleceń i umów o dzieło, których stroną jest PZK,
 7. przygotowywanie i ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora,
 8. ewidencjonowanie i udostępnianie wewnętrznych aktów prawnych,
 9. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w roli administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)
 10.  

e-mail : da@kataster.wroc.pl

telefon: 71 372 40 08 (kancelaria)

71 345 99 42 (kadry)

Wytworzył:
Udostępnił:
Marzanna Wysocka
(2010-06-23 10:43:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzanna Wysocka
(2014-11-21 10:26:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2524173

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X