☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)
Herb Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)

Czwartek 09.07.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Dział Finansow-Księgowy realizuje w szczególności zadania z zakresu:

 1. prowadzenia rachunkowości PZK zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 2. opracowywania projektów planu finansowego dochodów i wydatków, monitorowania prawidłowości realizacji zatwierdzonych planów, dokonywania okresowych i bieżących analiz ich realizacji, opracowywania propozycji aktualizacji planów finansowych;
 3. sporządzania sprawozdań budżetowych, statystycznych i finansowych;
 4. terminowego dochodzenia należności, prowadzenia windykacji, współpracy z radcą prawnym pod kątem prowadzonych spraw postępowania windykacyjnego;
 5. opracowywania projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 6. prowadzenia księgowej ewidencji syntetycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, składników majątkowych pozabilansowych, uzgadnianie stanu z ewidencją analityczną  oraz naliczanie amortyzacji;
 7. prowadzenia całości spraw dotyczących wynagrodzeń, sporządzania list płac na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych (umów o dzieło, umów zleceń), naliczania potrąceń zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzania deklaracji tego podatku oraz jego odprowadzanie do Urzędu Skarbowego;
 8. wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, do których zobowiązany jest PZK jako płatnik składek na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 9. sporządzania i przesyłania dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS, opłacania w imieniu PZK składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 10. prowadzenia innych spraw finansowych w tym:  monitorowania wpływów i wypływów gotówki z rachunków bankowych, obsługi gotówkowej petentów, obsługi płatności bezgotówkowych dokonywanych kartą płatniczą, terminowego rozliczania  zobowiązań, sporządzenia przelewów;
 11. obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

                 


e-mail : kf@kataster.wroc.pl

telefon: 71 345 99 20

             71 345 99 21

Wytworzył:
Udostępnił:
Marzanna Wysocka
(2010-06-23 11:23:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Marzanna Wysocka
(2015-05-14 09:23:18)
 
 
ilość odwiedzin: 2524261

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X