Pracownia Obsługi Baz danych

Do zadań Pracowni Obsługi Baz Danych należy w szczególności:

 1. weryfikacja zbiorów danych stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;
 2. bieżąca aktualizacja baz danych w oparciu o zweryfikowane zbiory danych, a także inne materiały przekazywane do zasobu;
 3. aktualizacja bazy danych GESUT w zakresie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnianych na naradach koordynacyjnych;
 4. analiza w zakresie bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnianych na naradach koordynacyjnych celem zapewnienia ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 5. przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o udostępnienie materiałów zasobu (rejestr wniosków i rejestr zgłoszeń);
 6. naliczanie i wystawianie dokumentów obliczenia opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. udostępnianie zbiorów danych, informacji i raportów na podstawie złożonych wniosków;
 8. wystawianie dokumentu licencji dla udostępnianych materiałów zasobu;
 9. przetwarzanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów zasobu do postaci obiektów baz danych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 10. instruktaż w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego PZK, w tym aplikacji wspomagających zasilanie baz danych;
 11. wykonywanie prac reprograficznych na rzecz technicznej obsługi zasobu, w tym kopii i wydruków kolorowych, wielkoformatowych i cyfrowych;
 12. opracowanie warunków technicznych do projektów i wdrożeń, w tym w ramach zamówień publicznych oraz współuczestnictwo w komisyjnych odbiorach prac;

e-mail : tn@kataster.wroc.pl

     telefon: 71 372 35 97   

Wytworzył:
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2010-06-23 14:18:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wysocka Marzanna
(2015-05-13 14:41:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki