Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
ADRES dokument HTML 2008-11-19 15:22:28 MODYFIKACJA
ADRES dokument HTML 2008-11-19 15:22:28 MODYFIKACJA
ADRES dokument HTML 2008-11-19 15:22:24 MODYFIKACJA
array ( 'id_document' => '30818', ) element menu 2008-11-19 15:22:24 MODYFIKACJA
ADRES dokument HTML 2008-11-19 15:22:24 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Adresy', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2008-11-19 15:21:59 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Adresy', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2008-11-19 15:21:52 MODYFIKACJA
nowe podmenu element menu 2008-11-19 15:21:23 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2008-11-19 15:20:58 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 'f', ) element menu 2008-11-19 15:20:51 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2008-11-19 15:20:46 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2008-11-19 15:20:40 UTWORZENIE
nowe podmenu element menu 2008-11-19 15:20:12 USUNIĘCIE
nowe podmenu element menu 2008-11-19 15:19:58 USUNIĘCIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2008-11-19 15:19:47 UTWORZENIE