☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu (PZK)

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Mapa ewidencji gruntów i budynków

Szczegółowy opis sprawy:
Udostępnienie mapy ewidencyjnej w postaci drukowanej lub elektronicznej (wektorowej).

Dotyczy obszaru:
powiat wrocławski, w tym miasta Kąty Wrocławskie, Siechnice i Sobótka.

Opis postępowania:

1. Złożenie wniosku
Udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 318) i na miejscu wypełnij właściwy formularz lub pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz pobrany z naszej strony BIP i prześlij go pocztą tradycyjną.
Wypełniony wniosek możesz przesłać również jako dokument elektroniczny po złożeniu na nim podpisu kwalifikowanego, podpisu osobistego (nowe dowody) lub podpisu profilu zaufanego (eGo) poprzez e-mail lub ePUAP. Pamiętaj, że wysyłając wniosek drogą elektroniczną wymagany jest podpis elektroniczny. 
Możesz również skorzystać z naszego Portalu Interesanta, w którym po zalogowaniu profilem zaufanym (eGO) możesz złożyć wniosek w postaci dokumentu elektronicznego.
Wypełniając wniosek wskaż precyzyjnie miejscowość i numer działki ewidencyjnej lub zakres graficzny, dla której wnioskujesz o udostępnienie kopii mapy ewidencyjnej oraz czytelne dane zamawiającego. W przypadku wniosków przesłanych jako skan dokumentu, przed odbiorem materiałów zasobu/dokumentów należy dostarczyć oryginał wniosku. 

2. Naliczenie opłaty i opłata
Na podstawie złożonego wniosku zostanie naliczona opłata, a następnie wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Jeżeli wniosek został złożony poprzez e-mail, ePUAP lub Portal Interesanta - DOO wyślemy zwrotnie na podany we wniosku adres e-mail lub wystawimy w Portalu Interesanta.
Dokonaj opłat w sposób ustalony przy składaniu wniosku (w kasie - gotówką lub kartą) lub przelewem.
Zaksięgowanie przez nas wpłaty rozpoczyna proces przygotowania materiałów. Nie ma potrzeby przesyłania do nas potwierdzenia opłaty.

3. Odbiór materiałów
Sposób odbioru jest określany we wniosku - można wybrać odbiór osobisty, wysyłkę pocztą za dodatkową opłatą lub wysyłkę dokumentów w postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia opłaty przelewem i zadeklarowania w złożonym wniosku przesyłki - oczekuj przesyłki z zamówionymi materiałami.

Jeśli odbierasz dokument osobiście, udaj się do siedziby Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu z dowodem tożsamości (np. dowodem osobistym, paszportem, prawem jazdy).

Dodatkowe informacje dotyczące udostępnianych materiałów: Wykaz materiałów zasobu

Przykładowo wypełniony wniosek: Formularz P i P1

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie mapy ewidencyjnej (łącznie Formularz P i P1)
Dowód osobisty
W razie potrzeby pełnomocnictwo od wnioskodawcy (jeśli dane wnioskodawcy mają być inne niż dane osoby faktycznie załatwiającej sprawę).

Miejsce złożenia wniosku i odbioru materiałów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
ul.T. Kościuszki
131, 50-440 Wrocław
Pokój 318 - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 -15:30 

Opłaty:
Opłata pobierana jest przed udostępnieniem materiałów zasobu, a jej ostateczna wysokość jest określana w Dokumencie Obliczenia Opłaty (DOO).
Opłaty należy dokonać w kasie Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu (pokój 301) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 – 15:00 (przerwa 11:00 - 11:20) lub przelewem.

Konto bankowe do realizacji przelewów:
Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu
57 1560 0013 2139 3853 1000 0002 (VeloBank S.A.)

Tytuł przelewu: numer Dokumentu Obliczenia Opłaty

W przypadku, gdy przelew będzie wykonany z konta innego niż rachunek Wnioskodawcy, w tytule przelewu należy wskazać - obok numeru DOO - również dane Wnioskodawcy.

Wpłaty z nieprawidłowym tytułem przelewu będą zwracane na rachunek, z którego dokonano przelewu.

Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pracownia odpowiedzialna za realizację sprawy:
Pracownia Ewidencji Gruntów i Budynków
Kontakt telefoniczny – obsługa wniosków: 71 712 34 19
Kontakt telefoniczny – Kierownik Pracowni: 71 372 38 48
Adres poczty elektronicznej: pzk@kataster.wroc.pl
ePUAP /PZK_Wroclaw/SkrytkaESP
e-Usługi - Portal Interesanta
Faks: 71 372 43 47

Podstawa prawna:
Art. 40a - 40j  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 
Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

 
Wytworzył:
Maciej Tobjasz, Paulina Michalczyk, Magdalena Zawadzka
(2014-11-27)
Udostępnił:
Wysocka Marzanna
(2014-11-27 14:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Cichoń Dominik
(2022-11-21 12:29:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 123780