Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Wniosek o udostępnienie rejestru cen nieruchomości element menu 2024-02-21 11:05:16 MODYFIKACJA
Wniosek o udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB - rejestry, kartoteki, wykazy element menu 2024-02-21 11:05:00 MODYFIKACJA
Pełnomocnictwo właściciela nieruchomości element menu 2024-02-21 11:04:08 UTWORZENIE
Pełnomocnictwo właściciela nieruchomości element menu 2024-02-21 11:03:45 USUNIĘCIE
Pełnomocnictwo właściciela nieruchomości element menu 2024-02-21 11:03:19 UTWORZENIE
Pełnomocnictwo właściciela nieruchomości element menu 2024-02-21 11:02:40 MODYFIKACJA
Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego element menu 2024-02-21 11:02:14 MODYFIKACJA
Wniosek o udostępnienie mapy opiniodawczej (zasadniczej) lub mapy ewidencji gruntów i budynków element menu 2024-02-21 11:01:43 MODYFIKACJA
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym dokument HTML 2024-02-21 11:00:18 MODYFIKACJA
Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym element menu 2024-02-21 11:00:18 MODYFIKACJA
Inne materiały zasobu element menu 2024-02-21 10:59:08 MODYFIKACJA
Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków dokument HTML 2024-02-21 10:58:39 MODYFIKACJA
Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków element menu 2024-02-21 10:58:39 MODYFIKACJA
Kopia dokumentu z operatu technicznego (geodezyjnego) dokument HTML 2024-02-21 10:57:20 MODYFIKACJA
Kopia dokumentu z operatu technicznego (geodezyjnego) element menu 2024-02-21 10:57:20 MODYFIKACJA