Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Ujawnienie danych ewidencyjnych lokali dokument HTML 2024-02-21 10:29:56 MODYFIKACJA
Ujawnienie danych ewidencyjnych lokali element menu 2024-02-21 10:29:56 MODYFIKACJA
Ujawnienie danych ewidencyjnych lokali dokument HTML 2024-02-21 10:29:00 MODYFIKACJA
Ujawnienie danych ewidencyjnych lokali element menu 2024-02-21 10:29:00 MODYFIKACJA
Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego dokument HTML 2024-02-21 10:26:35 MODYFIKACJA
Wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków element menu 2024-02-21 10:26:35 MODYFIKACJA
Wypis z rejestru gruntów / budynków / lokali, wypis z kartoteki budynków / lokali dokument HTML 2024-02-21 10:24:10 MODYFIKACJA
Wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali element menu 2024-02-21 10:24:10 MODYFIKACJA
Mapa ewidencji gruntów i budynków dokument HTML 2024-02-21 10:20:26 MODYFIKACJA
Mapa ewidencji gruntów i budynków element menu 2024-02-21 10:20:26 MODYFIKACJA
2024 element menu 2024-02-08 12:19:37 UTWORZENIE
Mapa do celów opiniodawczych (kopia mapy zasadniczej) dokument HTML 2024-01-24 09:54:23 MODYFIKACJA
Mapa do celów opiniodawczych (kopia mapy zasadniczej) element menu 2024-01-24 09:54:23 MODYFIKACJA
Zbiór danych ewidencji gruntów i budynków dokument HTML 2024-01-22 08:33:38 MODYFIKACJA
Zbiory bazy danych EGiB element menu 2024-01-22 08:33:38 MODYFIKACJA